LookerWeekly.com magazin

SRPSKI INTELEKTUALCI I JUGOSLAVIJA 1918 – 1929

Centar za kulturnu dekontaminaciju i Izdavačka kuća Clio organizuju razgovor o knjizi SRPSKI INTELEKTUALCI I JUGOSLAVIJA 1918 – 1929, Branke Prpe, u subotu, 1. decembar, 2018 godine, 19h. Obilje podataka i bogatstvo različitih mišljenja o još uvek otvorenim pitanjima ustrojstva i funkcionisanja prve jugoslovenske zajednice. Učestvuju Ljubinka Trgovčević / Suada Kapić / Dragan Markovina / Milan Ristović / Božidar Jakšić i autorka, a moderatori su Borka Pavićević i Zoran Hamović.

Centar za kulturnu dekontaminaciju se nalazi u Paviljonu Veljković (Birčaninova 21, Beograd.

Ova knjiga, zasnovana na brojnim arhivskim dokumentima i literaturi, obiluje podacima o mišljenjima i stavovima srpskih intelektualaca o vremenu u kom su živeli i stvarali i o problemima države čiji su stanovnici bili. Nema iole poznatijeg akademika, profesora univerziteta, publiciste ili književnika čija argumentacija nije uključena u ovu knjigu, od Jovana Cvijića, Jovana Žujovića, Slobodana Jovanovića, Ljubomira Stojanovića, Milana Grola do Branislava Nušića, Miloša Crnjanskog i Justina Popovića. Uprkos harizmi, znanju i ugledu, srpski intelektualci su bili nemoćni u odnosu sa politikom. Iza sebe nisu imali potrebnu partijsku i državnu strukturu i bez obzira na to koliko su njihova mišljenja bila racionalna a predlozi korisni, oni nisu uvažavani. U državi slabo razvijene političke kulture, skoro opšte nerazvijenosti i nepismenosti i tek na pragu demokratskih procesa koje je usvojio savremeni svet, idealizam intelektualaca je bio poništen političkim interesima. Srpski intelektualci bili su aktivni i angažovani učesnici istorije čije sudbinsko razrešenje je bilo van njihove moći.

Istoričarka Branka Prpa diplomirala je na grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i doktorirala na istom fakultetu. Radila u Institutu za noviju istoriju Srbije od 1986. do 2016. godine. Od 2001. do 2008. bila je direktorka Istorijskog arhiva Beograda. Naredne četiri godine radila je za svetsku filantropsku fondaciju Arkadia, sa sedištem u Londonu, u njenom programu Endangered Archives Programme, na evaluaciji i preporuci za grantove aplikacija za zaštitu arhivske građe iz celog sveta. Istražujući preporodne pokrete na slovenskom jugu, objavila knjigu Srbsko-dalmatinski magazin, Preporodne ideje Srba u Dalmaciji 1836–1848. godine; koautorstvo u knjizi Yugoslavia’s ethnic nightmare, kao i u nizu stručnih i naučnih radova o nacionalno-integracijskim procesima i jugoslovenskim intelektualcima.

LookerWeekly

Onlajn nedeljni magazin LookerWeekly.com čitaju mlade i radoznale osobe, koje tragaju za informativnim, zabavnim i edukativnim sadržajem iz najrazličitih oblasti.

Imate komentar?

1 × 3 =

Pratite nas