LookerWeekly.com magazin

#LOVEISLOVE: NE DISKRIMINACIJI!

Uz prisustvo ambasadora Francuske u Srbiji, šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu i predstavnika Parade ponosa i Da Se Zna! otvorena je izložba #LOVEISLOVE: NE DISKRIMINACIJI! u Francuskom institutu u Beogradu i biće aktuelna do 21. septembra.

Savet Evrope je jedina međunarodna i međuvladina organizacija koja je usvojila zvaničnu definiciju govora mržnje, zahvaljujući svom Komitetu ministara, kojim trenutno predsedava Francuska. Političke instance ove Organizacije – Parlamentarna skupština, Kongres lokalnih i regionalnih zajednica i Komitet ministara – usvojili su povelje i preporuke kojim se ustanovljavaju norme u domenu ljudskih prava, i  zemljama članicama upućuju direktive koje će im pomoći u borbi protiv govora mržnje i u podršci žrtvama.

U ovom kontekstu, Francuski institut u Srbiji i Ambasada Francuske u Srbiji, u saradnji sa kancelarijom Saveta Evrope u Srbiji, Beogradskom Paradom ponosa i udruženjem Da se zna!, želeli su da se pridruže aktivnostima s ciljem povećanja vidljivosti LGBTQI osoba i proslave 70.-og rodjendana Saveta Evrope.

Izložba “#LoveisLove : ne diskriminaciji! ” sastoji se od plakata kampanje Saveta Evrope protiv govora mržnje, kao i kampanje za promovisanje tolerancije prema LGBTQI osobama, koju je pokrenulo udruženje Da se zna!, uz podršku agencije McCann. Organizacioni komitet Parade ponosa u Beogradu predvideo je takođe i organizovanje radionica i konferencija.

 

 

 

LookerWeekly

Onlajn nedeljni magazin LookerWeekly.com čitaju mlade i radoznale osobe, koje tragaju za informativnim, zabavnim i edukativnim sadržajem iz najrazličitih oblasti.

Bitef19 LookerWeekly.com baner

Imate komentar?

Pratite nas

Na ovom svetu je puno jedinstvenih ljudi...I baš njih smo odabrali za naše LookerWeekly intervjue.