LookerWeekly.com magazin

DaktiloFon i DeafTalk: Specijalne tehnologije su sve pristupačnije

Savez gluvih i nagluvih Srbije, prema dostupnim podacima, broji 130.000 članova. Brojevi Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije nam govore da je u Srbiji registrovanno 12.000 osoba sa telesnim invaliditetom. Nameće se pitanje koliko su im moderne tehnologije zaista dostupne i koliko su uključeni u proces digitalizacije društva?

Kroz aktivnosti Telenor fondacije, Telenor radi na održivim, inovativnim digitalnim rešenjima kojima se pružaju jednake mogućnosti za sve. Značajnu ulogu imaju partneri sa kojima radimo na ovakvim projektima. Podrška državnih institucija koju Telenor dobija na ovom putu je dobra osnova za razoj sistemskih pomaka. Dodatna snaga su partneri iz nevladinog sektora, koje čine ljudi sa terena i koji nalaze rešenja tamo gde se izazovi dešavaju. Jedan od tih partnetra je i centar za Asistivne tehnologije AsTech. U okviru projekta Fon asistenti podržali smo razvoj Android aplikacija Deftalk i Daktilofon, kojom će biti obezbeđena veća pristupačnost mobilnih uređaja i mobilnih komunikacija svima.

Danas su telefoni sa tipkama stvar prošlosti i nemoguće je doći do njih, osim ako se ne radi o reanimaciji nekog od retro klasika mobilnih uređaja. Nova tehnologija ekrana osetljivih na dodir preuzela je primat na tržištu zbog intuitivnosti i jednostavnijeg pristupa internetu. Osobama sa invaliditetom sa otežanom motorikom ruku su teško dostupne sve prednosti naprednih mobilnih telefona. Zato kompanije rade na razvoju softverskih rešenja kojima će se premostiti hardverski jaz.

Aplikacija DaktiloFon vrši kontinuirano prepoznavanje govora koji pretvara u tekst koji se, nakon toga čuva kao tekstualni dokument. Na ovaj način, osobe kojima je teško da kucaju, poruku mogu izdiktirati svom telefonu, aplikacija to prebacuje u pisani format koji se, kao dokument, može podeliti sa drugom osobom putem dostupnih aplikacija poput Viber, Messenger, email.

Aplikacija DeafTalk omogućava korisniku da ukuca tekst, koji Android aplikacija izgovara. Paralelno, ono što sagovornik kaže osobi oštećenog sluha, aplikacija prepoznaje i prikazuje kao tekst na uređaju. Ceo razgovor se na ekranu uređaja vidi kao čet, čime je značajno olakšana komunikacija sa osobama koje ne znaju znakovni jezik.

Ostaje dug put pre nego što će apsolutno sve nove tehnologije biti jednako dostupne svima. Kreiraju se prilagodljiva rešenja, specijalne tehnologije su sve pristupačnije, a samim tim se i se postepeno smanjuje digitalni jaz, omogućujući da svi imaju jednake prilike za razvoj i napredak.

 

LookerWeekly

Onlajn nedeljni magazin LookerWeekly.com čitaju mlade i radoznale osobe, koje tragaju za informativnim, zabavnim i edukativnim sadržajem iz najrazličitih oblasti.

Imate komentar?

Pratite nas