4 Views |  Like

Eko safari na Ratnom ostrvu

U okviru besplatnih letnjih radionica “Kultura slobodnog vremena”, koje organizuje Dečji kulturni centar Beograd, mladi će imati mogućnost da 10. i  i 11. jula od 10 do 15 časova sa ekologom obiđu veliko Ratno ostrvo. Upoznaće se sa glavnim osobenostima, istorijatom nastanka, položajem, mikro-klimom, osnovnim karakteristikama biljnog i životinjskog sveta i trenutnim ekološkim statusom.

Sem obilaska, održaće se praktična nastava u prirodi o metodologiji bioloških istraživanja: prikupljanje i pravljenje herbarijuma, hvatanje i prepariranje insekata, posmatranje i izučavanje ptica, vodozemaca gmizavaca, riba i sisara i njihovo fotografisanje.

Prisutni će imati prilike da izvrše malo istraživanje javnog mnjenja putem ankete koju će sprovesti interjuisanjem domaćina sa sojenica i kupača na Lidu na temu poznavanja Ratnog ostrva.

Nakon boravka u prirodi izabraće se najzanimljivije ekološke fotografije koje će biti izložene u Galeriji DKCB u septembru na završnoj izložbi.  Radionicu će voditi  Vesna Krnjaić, stručni saradnik Kulturno obrazovnog programa DKCB i Marijana Petrović, ekolog. Prijavljivanje je obavezno.